1. Voorwaarden

Door toegang te krijgen tot deze website, gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden van deze website, alle toepasselijke wetten en voorschriften, en gaat u akkoord met de nakoming van de toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, bent u verboden om deze site te gebruiken of toegang te krijgen. De materialen op deze website zijn beschermd door toepasselijk auteursrecht en merkenrecht.

2. Gebruik de licentie

Er wordt toestemming verleend om een ​​exemplaar van de materialen (informatie of software) tijdelijk te downloaden op http: //www.speculaasblog.nl's website voor persoonlijke, niet-commerciële overgangsbepalingen. Dit is de toekenning van een vergunning, geen overdracht van de titel, en onder deze licentie mag u niet:
de materialen wijzigen of kopiëren;
Gebruik de materialen voor commercieel gebruik, of voor een openbare weergave (commercieel of niet-commercieel);
poging om software op de website van http: //www.speculaasblog.nl te decompileren of reverse te maken;
verwijder eventuele auteursrechten of andere eigendomsnotities van de materialen; of
overdracht van de materialen naar een andere persoon of "spiegelen" de materialen op een andere server.
Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreden en kan op elk moment door http://www.speculaasblog.nl beëindigd worden. Bij het beëindigen van uw weergave van deze materialen of bij de beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen vernietigen in uw bezit, zowel in elektronische als in gedrukte vorm.

 

3. Disclaimer

De materialen op http: //www.speculaasblog.nl’s website worden geleverd “zoals het is”. http://www.speculaasblog.nl geeft geen garanties, uitgedrukt of impliciet, en ontneemt en ontneemt hierbij alle andere garanties, met inbegrip van, zonder beperking, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk op intellectuele eigendom of andere schending van rechten. Verder garandeert http://www.speculaasblog.nl geen garanties over de juistheid, de waarschijnlijke resultaten of de betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op zijn internetwebsite of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op sites die verband houden met deze site.
4. Beperkingen

In geen geval is http://www.speculaasblog.nl of haar leveranciers aansprakelijk voor eventuele schade (met inbegrip van, zonder beperking, schade voor verlies van gegevens of winst, of door bedrijfsonderbrekingen) die voortvloeien uit het gebruik of onvermogen om Gebruik de materialen op de website http: //www.speculaasblog.nl, ook al heeft http://www.speculaasblog.nl of een erkende vertegenwoordiger van http://www.speculaasblog.nl de mondeling of schriftelijk op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade Omdat sommige jurisdicties geen beperkingen op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet van toepassing op u.

5. Herzieningen en Errata

De materialen die op de website van http: //www.speculaasblog.nl staan, kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. http://www.speculaasblog.nl garandeert niet dat een van de materialen op haar website accuraat, compleet of actueel is. http://www.speculaasblog.nl kan op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving de materialen op zijn website wijzigen. http://www.speculaasblog.nl verbindt zich echter niet ertoe om de materialen te actualiseren.

6. Links

http://www.speculaasblog.nl heeft geen beoordeling gemaakt van alle sites die zijn gekoppeld aan zijn internetsite en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een dergelijke gelinkte site. De opneming van een link impliceert geen goedkeuring door http://www.speculaasblog.nl van de site. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site

http://www.speculaasblog.nl kan deze gebruiksvoorwaarden voor zijn website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met de huidige versie van deze Gebruiksvoorwaarden.

8. Regelgeving

Elke aanspraak die betrekking heeft op de website van http: //www.speculaasblog.nl wordt geregeld door de wetten van de staat Duitsland, zonder inachtneming van zijn conflicten van wet bepalingen.

Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van een website.

Privacybeleid

Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Daarom hebben we dit beleid ontwikkeld om te begrijpen hoe we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, communiceren en onthullen en gebruiken. In het volgende wordt een overzicht gegeven van ons privacybeleid.

Voordat of op het moment van het verzamelen van persoonsgegevens, identificeren wij de doeleinden waarvoor informatie wordt verzameld.
Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens uitsluitend met het doel om te voldoen aan de door ons opgegeven doeleinden en voor andere verenigbare doeleinden, tenzij we de toestemming van de betrokken persoon of wettelijke vereisten verkrijgen.
Wij zullen alleen persoonlijke gegevens behouden zolang nodig voor de vervulling van die doeleinden.
Wij verzamelen persoonsgegevens op legale en eerlijke wijze en, indien van toepassing, met de kennis of toestemming van de betrokken persoon.
Persoonsgegevens moeten relevant zijn voor de doeleinden waarvoor deze gebruikt moet worden, en voor zover nodig voor die doeleinden, accuraat, volledig en actueel moeten zijn.
Wij beschermen persoonlijke gegevens door redelijke beveiligingsmaatregelen tegen verlies of diefstal, evenals onbevoegde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging.
Wij zullen de klanten gemakkelijk beschikbaar stellen over ons beleid en praktijken met betrekking tot het beheer van persoonlijke informatie.
We zijn toegewijd aan het uitvoeren van onze activiteiten in overeenstemming met deze principes om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens beschermd en onderhouden wordt.